13.09.2017 11:22
 Версія для друку

Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві № 3

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві
 
 
13 вересня 2017 року                                                                                      № 3
 
 
Головував: А.Неліпа – голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві.
Присутні: члени ініціативної групи (за списком).
 
 
Порядок денний засідання:
1. Затвердження списку кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, які братимуть участь в установчих зборах, та списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах.
2. Визначення уповноваженого представника ініціативної групи, який відкриватиме установчі збори.
 
1. Затвердження списку кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, які братимуть участь в установчих зборах, та списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах.
 
СЛУХАЛИ: А.Неліпу.
 
Загальна кількість поданих заяв – 27.
9 кандидатами, на виконання протокольного рішення ініціативної групи від 06.09.2017 № 2, були усунуті виявлені неточності та невідповідності у поданих документах.
Одним інститутом громадянського суспільства (Асоціація рибоводів «Союз») були подані не засвідчені в установленому порядку копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій і статуту (положення) інституту громадянського суспільства та повідомлено головою Асоціації рибоводів «Союз» І.Агарковим у телефонному режимі (за вказаним ним номером телефону (+38096 479 30 59) про неможливість 21.09.2017 особисто взяти участь в установчих зборах відповідно до вимог пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
 
ВИСТУПИЛИ: В.Ковтуненко, Є.Сімкова, Ю.Лебідь.
 
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити список кандидатів до складу громадської ради при Держводагентстві, які братимуть участь в установчих зборах у кількості 26 осіб (список додається).
2. Затвердити список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням причини відмови, та підготувати листи-повідомлення з обґрунтуванням причини відмови інститутам громадянського суспільства, які не усунули виявлені у поданих документах невідповідності. Зокрема відмовлено Асоціації рибоводів «Союз» (список додається).
3. Держводагентству за три робочі дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Держводагентства розмістити затверджений ініціативною групою список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави відмови, інформацію про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнену інформацію про дату, час та місце проведення установчих зборів.
 
2. Визначення уповноваженого представника ініціативної групи, який відкриватиме установчі збори.
 
СЛУХАЛИ: В.Ковтуненко.
 
ВИСТУПИЛИ: Ю.Лебідь, Є.Сімкова.
 
ВИРІШИЛИ:
1. Визначити уповноваженим представником ініціативної групи, який відкриватиме установчі збори А.Неліпу - президента Всеукраїнської громадської організації «Громада Рибалок України», голову ініціативної групи.
 
 
Голова ініціативної групи
з підготовки установчих зборів
для формування нового складу
громадської ради при Держводагентстві  А.Неліпа
 
 
Протокол вела Є.Сімкова