11.12.2017 11:16
 Версія для друку

Протокол засідання громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України від 21.09.2017 № 1

 

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ
ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
 
Київ
 
21 вересня 2017 року                                                                                      № 1

 

 

Присутні:
члени громадської ради при Держводагентстві – В.Антоненко, І.Брагінець, В.Вишневський, А.Ворона, О.Гаруцо, М.Горовенко, Л.Гричулевич, В.Іващенко, Т.Марченко, В.Мельничук, І.Мерленко, А.Неліпа, Г.Проців, В.Розметанюк, О.Середа, О.Сидоренко, В.Хвостов, В.Ходченко, Г.Цвєткова, І.Чаус, А.Шевченко, С.Юрчик, М.Яцюк;
запрошені особи – М.Хорєв, В.Ковтуненко, Є.Сімкова, Т.Семенюк, Ю.Лебідь.
Усього: 28 осіб.
 
Порядок денний засідання:
1. Обрання голови засідання.
2. Обрання голови громадської ради при Держводагентстві.
3. Обрання заступників голови та секретаря громадської ради при         Держводагентстві.
4.Різне.
 
1. Обрання голови засідання.
 
СЛУХАЛИ: А.Неліпу – президента Всеукраїнської громадської організації «Громада Рибалок України», члена громадської ради при Держводагентстві.
 
ВИСТУПИЛИ: С.Юрчик, В.Мельничук.
 
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головуючим на засіданні А.Неліпу – президента Всеукраїнської громадської організації «Громада Рибалок України».
 
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималось – 0.
2. Обрання голови громадської ради при Держводагентстві
 
СЛУХАЛИ: А.Неліпу – голову засідання громадської ради.
 
Для обрання голови громадської ради при Держводагентстві В.Антоненко висунув кандидатуру Л.Гричулевич, М.Горовенко висунув кандидатуру А.Неліпи. Визначено провести голосування за кандитари на голову громадської ради при Держводагентстві.
 
ВИСТУПИЛИ: В.Антоненко, М.Горовенко, Л.Гричулевич, Г.Цвєткова, В.Мельничук, А.Неліпа.
 
Результати голосування:
 
за Л.Гричулевич – 12, проти – 0, утрималось – 11.
за А.Неліпу – 11, проти – 0, утрималось – 12.
 
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головою громадської ради при Держводагентстві Л.Гричулевич – представника громадської організації «Чорноморський жіночий клуб».
 
3. Обрання заступників та секретаря громадської ради при Держводагентстві
 
СЛУХАЛИ: Л.Гричулевич – голову громадської ради при Держводагентстві.
 
Для обрання заступників голови громадської ради при Держводагентстві визначено провести голосування за висунуті кандидатури. Встановити кількість заступників голови громадської ради – двоє.
На голосування висунуто кандидатури В.Мельничука – координатора водного напряму Всеукраїнської громадської організації «Національний екологічний центр України»; Г.Цвєткової - координатора напрямку «Вода та санітарія» Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86», А.Неліпи – президента Всеукраїнської громадської організації «Громада рибалок України», М.Яцюка – представника Глобального водного партнерства.
 
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук, Г.Цвєткова, А.Неліпа, В.Антоненко, М.Яцюк.
 
Результати голосування за висунуті кандидатури для обрання заступників голови громадської ради при Держводагентстві:
 
В.Мельничук – за – 13, проти - 0, утримались – 10.
Г.Цвєткова – за – 10, проти - 0, утримались – 13.
А.Неліпа – за – 14, проти – 0, утримались – 9.
М.Яцюк – за – 11, проти – 0, утримались – 12.
 
ВИРІШИЛИ:
1. За результатами голосування обрати заступниками голови громадської ради – Мельничука Віктора Павловича – координатора водного напряму Всеукраїнської громадської організації «Національний екологічний центр України» та Неліпу Андрія Володимировича – президента Всеукраїнської громадської організації «Громада Рибалок України».
2. Обрати секретарем громадської ради – Ковтуненко Віту Анатоліївну – начальника відділу зв’язків з громадськістю та документообігу Держводагентства.
 
4. Різне
 
СЛУХАЛИ: Л.Гричулевич – голову громадської ради при Держводагентстві про створення робочих груп по напрямках діяльності та доопрацювання Положення про громадську раду при Держводагентстві.
 
ВИСТУПИЛИ: С.Юрчик, В.Іващенко, В.Мельничук, Г.Цвєткова, В.Вишневський, А.Антоненко.
 
ВИРІШИЛИ:
1. Секретарю громадської ради при Держводагентстві забезпечити розсилку членам громадської ради при Держводагентстві їх контактних даних.
2. Членам громадської ради при Держводагентстві надати пропозиції секретарю громадської ради щодо:
- внесення змін до Положення про громадську раду при Держводагентстві (у разі необхідності);
- формування Плану роботи громадської ради при Держводагентстві на 2018 рік.
 
 
Голова громадської рад Л.Гричулевич
 
Секретар громадської ради В.Ковтуненко